Témata: 

Bedrové typy náhrad

Pri zničenom bedrovom kĺbe sa používa široká škála najrozličnejších typov umelých náhrad. O najvhodnejšej kombinácii pre každého pacienta rozhoduje lekár vždy individuálne.

Tlač
E-mail

V zásade rozdeľujeme typy bedrových náhrad na:

Cementovaná náhrada bedrového kĺbu

  • Ide o typ umelého kĺbu, kedy je do panvy zacementovaná polyetylénová jamka, v ktorej je usadená kĺbová hlavica, nasadená na driek, opät zacementovaný, do stehennej kosti.

Hybridná náhrada bedrového kĺbu

  • Pri tomto type kombinácie komponent je použitá jamka v panve necementovaného typu, ale driek v stehennej kosti je zacementovaný

Necementovaná náhrada bedrového kĺbu

  • Obidve komponenty umelého kĺbu (jamka aj driek) sú necementovaného typu.