Témata: 

Hygiena a dezinfekcia

Hygiena

Prečo je hygiena rúk dôležitá?

Na našich rukách sa nachádza veľké množstvo baktérií a ďalších mikroorganizmov, ktorých sa jednoduchým umytím rúk vodou a mydlom nezbavíme. Pre úplné odstránenie baktérií je nutné ruky vydezinfikovať, teda použiť špeciálne prípravky, väčšinou na báze alkoholu. Tie zničia mikroorganizmy, ktoré sa nepodarilo odstrániť mechanickou očistou.

Veľkú pozornosť by sme mali venovať čistote rúk pri návšteve zdravotníckeho zariadenia. Mikroorganizmy na rukách zdravotníkov zvyčajne pochádzajú zo zdravotníckeho prostredia a preto môžu byť veľmi odolné. Prenášajú sa kontaktom a sú často zodpovedné za vznik infekcií, ktoré majú súvislosť s hospitalizáciou alebo výkonom vykonaným v zdravotníckom zariadení.

Ako si poradiť s týmto základným hygienickým návykom vám poradí tieto stránky. Dozviete sa, kedy a ako si správne umývať a dezinfikovať ruky aj to, že v zdravotníckom zariadení máte právo dezinfekciu vyžadovať.

Ďalšie články k téme:

Nič nebolo nájdené.