Témata: 

Klinická výživa

Klinická

Klinická výživa slúži k podpore zdravia i liečby. Pomáha pacientom lepšie prekonať obdobie choroby, rýchlejšie sa uzdraviť a vrátiť sa do normálneho života. Bolo zistené, že v čase choroby sa nároky na výživu zvyšujú, ale súčasne mávajú v tomto období pacienti z najrôznejších dôvodov ťažkosti s príjmom potravy. Pacienti na lôžkových oddeleniach nemocníc, deti a starší ľudia sú najviac ohrozený rozvojom podvýživy (malnutrície).

Po prijatí do nemocnice sa podvýživa rozvinie až u 30% chorých, ale 20 – 40% všetkých pacientov je podvyživených už pri prijatí do nemocnice, navyše môžu aj ďalej chudnúť. Podvýživa nemusí byť vždy viditeľná a môže uniknúť pozornosti. V súčasnej dobe je na výživu v nemocniciach kladie čoraz väčší dôraz. Nutričnej ​​podpore, ktorá je významným preventívnym aj liečebným faktorom, sa venujú špecializovaný zdravotníci.

Nutričná podpora zahŕňa podľa závažnosti a zdravotného stavu chorého pomoc pri príjme vhodnej stravy, podávanie výživových doplnkov dopĺňajúcich chýbajúce živiny, podávanie enterálnej výživy pomocou sondy a keď nemôže pacient prijímať potravu cez zažívací trakt, podávanie výživy do krvného riečišťa. Takúto výživu nazývame výživou parenterálnou.

Ďalšie články k téme:

Nič nebolo nájdené.