Témata: 

Multifunkčné zariadenia pre seniorov

Multifunkčné

Odborná starostlivosť v starobe

Štatistika je neúprosná. Na Slovensku každým rokom rastie počet seniorov a zvyšuje sa taktiež ich priemerný vek. Vďaka zdravotnej starostlivosti a zmene životného štýlu máme okolo seba príklady vitálnych a sebestačných sedemdesiatnikov či osemdesiatnikov, ktorí žiadnu pomoc nepotrebujú. Vzhľadom na zdravotné problémy a vysokému veku však stále častejšie vídame i seniorov odkázaných na pomoc svojho okolia a rodiny. A pokiaľ rodina starostlivosť zabezpečiť nemôže alebo nezvládne, nastupuje sociálne zariadenie. Neznamená to ale, že domov pro seniorov by mal býť tou horšou alternatívou, tým úplne posledných riešením, keď už sa starostlivosť doma zvládnuť nedá. Aj posledné roky života by mali byť prežité dôstojne, v príjemnom prostredí a pokiaľ možno aktívne, čo sú veľakrát špecializované zariadenia pre seniorov schopné zabezpečiť lepšie než rodina v plnom nasadení.

Ďalšie články k téme:

Nič nebolo nájdené.