Témata: 

Funkcia kože

Funkce kůže

Koža je orgánom mnohých funkcií, vrátane funkcie estetickej. Ak niekto trpí kôrnatením tepien, určite na prvý pohľad nevzbudí takú pozornosť,…

Tlač
E-mail

Koža je orgánom mnohých funkcií, vrátane funkcie estetickej. Ak niekto trpí kôrnatením tepien, určite na prvý pohľad nevzbudí takú pozornosť, ako človek s jazvou alebo chronickou ranou. Koža je tiež komunikačným nástrojom tela. Pri náhlom zblednutí, spotení, alebo sčervenaní je hneď možné rozpoznať psychické rozpoloženie človeka.

Dôležité funkcie kože

Ochranná – najdôležitejšou úlohou kože je ochrana organizmu pred škodlivinami vonkajšieho prostredia – UV žiarením, chemickými zlúčeninami, fyzikálnymi vplyvmi, mikroorganizmami – a stratou tekutín.

Termoregulačná – pomocou ciev a potných žliaz riadi koža výmenu tepla medzi telom a prostredím, bráni prehriatiu aj prechladnutiu a pomáha udržiavať stálu telesnú teplotu.

Zmyslová – vďaka nervovým zakončeniam, receptorom, sme schopní vnímať teplo, chlad aj bolesť a rýchlo na nebezpečenstvo poškodenia kože zareagovať.

Skladovacia – tuk v podkožnom tkanive má význam ako zásobáreň energie, mechanická a tepelná ochrana tela aj ako úložisko vitamínov rozpustných v tukoch

Vylučovacia – koža vylučuje z tela chemické látky prostredníctvom potných a mazových žliaz. Vzniknutý pot a maz sa súčasne podieľajú na tvorbe ochranného kožného filmu, ktorý kožu chráni pred vysušením a mikroorganizmami.

Vstrebávacia – cez kožu je možné dostať do tela niektoré látky rozpustené v tukoch, napríklad mastiach. Táto schopnosť je pri zdravej koži obmedzená. Pri poškodenej koži, napríklad popáleninou, je však táto funkcia značná, a hrozí tak prenikanie mikroorganizmov do tela.

Metabolická – v koži vznikajú niektoré dôležité látky, napríklad vitamín D

Zdravá koža, ktorá plní všetky svoje funkcie, je základom zachovania celkového zdravia.