Témata: 

Ako funguje navigačný systém OrthoPilot®?

Navigačný systém OrthoPilot® pomáha naviesť operatéra podobne, ako navigácia v aute naviguje vodiča. Vďaka ortopedickej navigácii je operačný výkon presnejší a zvyšuje tým kvalitu života pacienta s umelým kĺbom.

Tlač
E-mail

Operačný navigačný systém OrthoPilot® je jednotka zložená s počítača, monitora, kamery a špeciálnych sond. Súčasťou tejto základnej jednotky je počítačový program (software) na výpočet navigácie. Pre každý druh navigovanej operácie je k dispozícii špeciálne vytvorený program. Systém OrthoPilot® je umiestnený na okraji operačného poľa. Dve sondy upevnené na dolnej končatine pacienta odrážajú infračervené lúče vysielané kamerou. Navigované chirurgické nástroje sú vybavené mobilnou sondou. Prostredníctvom infračervených lúčov vyslaných kamerou a ich odrazu sondami sa zisťuje priestorové umiestnenie nástrojov a implantátov.

Na začiatku operácie sú pomocou navigovaných nástrojov nasnímané definované body anatomických štruktúr. Z týchto nasnímaných bodov sa vypočíta matematický model operovanej končatiny, ktorý presne informuje operatéra o anatomickej osi končatiny a deformite femorálnych kondylov. Pred vykonaním kostných resekcií pomáha navigačný systém OrthoPilot® optimalizovať pozíciu resekčných šablón tak, aby endoprotéza bola umiestnená v tele pacienta optimálne k mechanickej osi končatiny pri minimálnych kostných stratách.

Popísaný operačný postup je ten, ktorý sa vykonáva pri náhrade kolenného kĺbu, kedy sa používa najčastejšie. Rovnaký princíp je však použitý aj pre navigované totálne náhrady bedrového kĺbu.
V počítačovom softvéri systému OrthoPilot® sú uložené jednotlivé kroky operácie. Systém OrthoPilot® je pevne integrovaný do operačného postupu.