Témata: 

Kolenné typy náhrad

V závislosti od stavu kolenného kĺbu zničeného artrózou prichádzajú do úvahy rôzne druhy protézy.

Tlač
E-mail

Rozlišujeme pritom náhradu povrchu kolena od osovo regulovanej kolennej endoprotézy:

  • Jednostranná náhrada povrchu
  • Kompletná náhrada povrchu
  • Osovo regulovaná kolenná endoprotéza

Univation®

  • Jednostranná náhrada povrchu sa používa tam, kde je koleno len málo a najmä jednostranne poškodené

Columbus®

  • Kompletná náhrada povrchu je najpoužívanejší typ kolennej náhrady

EnduRo®

  • Osovo regulovaná kolenná endoprotéza. Pri pokročilej strate kostnej hmoty, závažných odchýlkach osi nôh alebo nestabilných postranných väzoch sa musí použiť takzvaná osovo regulovaná kolenná endoprotéza.
  • Stabilita už nie je zaručená, to znamená, že protéza teraz musí prevziať aj funkciu väzov.