Témata: 

Problematika obličiek si zaslúži viac pozornosti alebo nie každé prvenstvo je dobré

Najčastejším ochorením u nás je ochorenie obličiek. Štatistika z roku 2012 nám dokazuje prvenstvo v počte novo diagnostikovaných nádorov obličiek na 100 000…

Tlač
E-mail

Najčastejším ochorením u nás je ochorenie obličiek. Štatistika z roku 2012 nám dokazuje prvenstvo v počte novo diagnostikovaných nádorov obličiek na 100 000 osôb v populácii. Ročne tak pribudne 3 000 pacientov s rakovinou obličiek.

 

Hlavné príčiny tohto ochorenia sú nezdravý životný štýl, konzumácia alkoholu, fajčenie a zlý pitný režim. „Na Svetový deň obličiek dorazilo do našich dialyzačných stredísk a do nefrologických ambulancií takmer 3 000 ľudí, pričom každému štvrtému naši lekári odporučili ďalšie špecializované vyšetrenie,“ spomína MUDr. Martin Kuncek, riaditeľ a konateľ spoločností Skupiny B. Braun.

 

Ženy a ochorenia obličiek

Chronické ochorenie obličiek postihuje na celom svete približne 195 miliónov žien. Každoročne na toto ochorenie zomiera takmer 600 000 žien, chronické ochorenie obličiek je tak 8. najčastejšou príčinou úmrtí u žien. Riziko rozvoja chronického ochorenia obličiek (CKD) je u žien prinajmenšom rovnaké ako u mužov, ak nie vyššie. Podľa niektorých štúdií sa CKD rozvíja u žien v porovnaní s mužmi s väčšou pravdepodobnosťou, jeho prevalencia je 14 % u žien a 12 % u mužov. Avšak náhradou funkcie obličiek (dialýzou alebo transplantáciou) sa lieči menej žien ako mužov.

 

Lupusová nefritída a infekcie obličiek

Niektoré ochorenia obličiek, ako je  napr. lupusová nefritída alebo infekčné zápaly obličiek, sú typické pre ženy. Lupusová nefritída je prejavom autoimunitného ochorenia, pri ktorom imunitný systém útočí na vlastné bunky a orgány. Infekcie obličiek, rovnako ako väčšina infekcií močového ústrojenstva, sú častejšie u žien. Riziko týchto ochorení vzrastá v priebehu tehotenstva. Na dosiahnutie dobrých výsledkov liečby je ako pri väčšine ochorení obličiek potrebná skorá diagnostika a včasný začiatok liečby.

 

Ochorenie obličiek a tehotenstvo

Chronické ochorenie obličiek je považované za rizikový faktor komplikácií v priebehu tehotenstva a za rizikový faktor zníženia plodnosti. Ženy s CKD sú vystavené väčšiemu riziku komplikácií pre matku i plod. Tehotenstvo žien s pokročilým CKD je jednou z najťažších výziev, s vysokou mierou výskytu hypertenzie a predčasného pôrodu. V prípadoch CKD môže byť znížená plodnosť, avšak počatie je možné, vzácne aj u dialyzovaných pacientok. V týchto prípadoch sa lepšie výsledky dosahujú pri intenzívnej dialyzačnej liečbe (dennej alebo takmer dennej).

Komplikácie súvisiace s tehotenstvom zvyšujú riziko ochorenia obličiek: preeklampsia − syndróm, pri ktorom ochorenie placenty ovplyvňuje obličky, prejavujúce sa vysokým krvným tlakom a únikom bielkovín do moču − je jednou z troch najčastejších úmrtí matiek. Preeklampsia, septický potrat (infekcia placenty) a popôrodné krvácanie (masívne krvácanie po pôrode) sú hlavnými príčinami akútneho poškodenia obličiek (AKI) u mladých žien a u tých, ktoré prežili, môžu byť predzvesťou CKD. V tomto ohľade môže byť tehotenstvo cennou príležitosťou na diagnostikovanie CKD v ranom štádiu, s možnosťou plánovania liečebnej intervencie.

Tehotenstvo u transplantovaných žien

U žien po úspešnej transplantácii je možné plodnosť obnoviť a zvýšiť pravdepodobnosť úspešného pôrodu. V týchto prípadoch je však pozorovaná vyššia miera výskytu komplikácií ako u bežnej populácie. Je potrebné zvyšovať povedomie o chronickom ochorení obličiek v tehotenstve, aby bolo ochorenie v priebehu tehotenstva včas zistené a ženy s týmto ochorením boli počas tehotenstva a po pôrode sledované. V tomto ohľade môže byť tehotenstvo cennou príležitosťou na diagnostikovanie chronického ochorenia obličiek v ranom štádiu, s možnosťou plánovania liečebnej intervencie.

Týmito komplikáciami sú podstatne viac ohrozené ženy v rozvojových krajinách. Dôvodom je nedostatočná dostupnosť všeobecnej a včasnej prenatálnej starostlivosti, nesprávna liečba žien s preeklampsiou a nedostatočná dostupnosť dialýzy pri závažných prípadoch AKI.