Témata: 

Transplantácia obličky

Obličky sú párovým orgánom a zdravý človek môže žiť plnohodnotný život aj s jednou obličkou. Preto obličku môže darovať aj žijúci zdravý človek.

Tlač
E-mail

Oblička darcu (žijúceho alebo zomretého) sa voperuje do tela príjemcu do spodnej časti brucha. Transplantácia obličky od žijúceho, ideálne od príbuzného darcu, je v súčasnosti najvhodnejšou formou liečby zlyhania obličiek. Darca s príjemcom ale nemusia byť v príbuzenskom vzťahu.

Výsledky transplantácie obličky od žijúceho darcu sú výrazne lepšie než výsledky kadaveróznej transplantácie (t.j. transplantácie obličky od zomretého darcu).

Darca aj príjemca sú pravidelne podrobovaní množstvu vyšetrení pred zákrokom, ale aj po ňom. Vyšetrenia znižujú pravdepodobnosť „odmietnutia“ orgánu telom príjemcu. Zároveň je zdravotný stav darcu aj príjemcu priebežne sledovaný aj po transplantačnom zákroku, a vďaka tomu sú prípadné zdravotné komplikácie darcu včas odhalené a okamžite liečené.

Informujte sa o možnostiach transplantácie obličiek na komunitnom portáli Ledviny.cz alebo na stránkach Združenia pre dialyzovaných pacientov a darcov.