Témata: 

Vyšetrenie obličiek

Najdôležitejšia je prevencia a včasné odhalenie choroby. Chronické ochorenie obličiek sa dá včas rozpoznať a jeho diagnóza je ľahká. Jednoduchý a nenáročný test moču, krvi a kontrola krvného tlaku na ne dokážu včas upozorniť.

Tlač
E-mail

Ak vieme o ochorení včas, môžeme spomaliť až zastaviť jeho rozvoj smerom k zlyhaniu obličiek a urobiť preventívne opatrenia proti kardiovaskulárnym ochoreniam (srdcový infarkt, mozgová mŕtvica, vysoký krvný tlak).

Preventívne vyšetrenia je možné vykonať po dohode s praktickým lekárom, ale takisto v nefrologickej ambulancii.

Napríklad v rámci Svetového dňa obličiek má ktokoľvek možnosť nechať si vyšetriť obličky bezplatne a bezbolestne v ktoromkoľvek dialyzačnom stredisku B. Braun Avitum

Aké ďalšie vyšetrenia vás môžu čakať?

• Nefrologické vyšetrenie
• Vyšetrenie krvi a moču
• Ultrazvuk obličiek
• Röntgen obličiek a močových ciest
• CT obličiek a močových ciest
• Scintigrafia
• Cytoskopia
• Biopsia obličiek