Témata: 

Beh a bolesti kolena

Bolesti kolena spôsobené zlým štýlom behania sú veľmi častým problémom všetkých bežcov. Tieto bolesti môžu mať veľa príčin, a veľmi dôležité je odhaliť, čo túto bolesť
spôsobuje, aby bolo možné čo najskôr zahájiť správnu liečbu.

Tlač
E-mail

Ak bolesť kolena neodznie alebo sa opakovane vracia, je dobré zájsť čo najskôr na vyšetrenie k špecialistovi alebo fyzioterapeutovi. Najdôležitejšie je počas vyšetrenia zistiť príčinu, ktorá tieto bolesti spôsobuje, a následne zahájiť adekvátnu liečbu. Týchto problémov môže mať koleno hneď niekoľko, môže ísť o problém v štrukturálnej časti kolena (kĺby, väzy alebo menisky), funkčný problém, kedy sú poškodené mäkké tkanivá kolena, alebo ide o preťaženie, ktoré sa mohlo prejaviť bolesťou.

 

Štrukturálny problém

Medzi tieto problémy najčastejšie patrí poškodenie menisku, väzov alebo chrupavky. Tieto poškodenia sa veľmi často riešia operatívne, čo vás môže na dlhší čas vyradiť z bežeckej činnosti. V období pred operáciou je však dobré cvičiť stabilizačné cviky, ktoré udržiavajú vaše koleno v správnej funkcii a kondícii. Je potrebné dbať o to, aby tieto cviky nevyprovokovali bolesť, a z toho dôvodu odporúčame poradiť sa s fyzioterapeutom, ktoré cviky sú práve pre vás vhodné.

 

Funkčný problém

Ak pri štrukturálnom vyšetrení nie je nájdená príčina bolesti, je potrebné hľadať príčinu inde. Tá môže byť napríklad poruchou funkcie kolena, keď síce svaly, kĺby a šľachy sú v poriadku, ale ich funkčnosť je obmedzená. Príčinou, ktorá spôsobuje zmenu polohovej funkcie, sú poruchy rovnováhy alebo dynamické zapojenie svalstva do pohybu.

 

Femoropatelárny syndróm – bežecké koleno

Ide o problém, ktorý vzniká preťažením prednej časti kolena pod jabĺčkom, čo je aj jedným z najčastejších príznakov, a táto bolesť postupne narastá. Prejavuje sa potom pri behu alebo aj pri samotnej chôdzi predovšetkým z kopca či po schodoch. Najčastejšie tento problém postihuje predovšetkým ženy, bežkyne.

Liečba:

  • Vhodné je preťahovanie skrátených svalov
  • Posilnenie oslabených svalov na dolných končatinách
  • Odporúčame obmedziť tréningy, a predovšetkým vynechať behanie v kopcoch
  • Po zmiznutí ťažkostí sa odporúča zvyšovať objem tréningu o 10 % týždenne

 

Syndróm iliotibiálneho traktu (ITB)

Tento problém sa vyznačuje bolesťami na vonkajšej strane kolena, ktoré sa najčastejšie vyskytujú pri dlhšom behu, a postupne môžu človeka obmedzovať aj pri chôdzi alebo po zakončení pohybovej aktivity. Najčastejšími prejavmi sú teda bolesti na vonkajšej strane kolena, opuchy a pálenie pri ohnutí nad 30 ° flexie kolena.

Najčastejšie príčiny:

  • Zle zvolená obuv
  • Časté výbehy z kopcov dole alebo pri traverzovaní

Liečba:

  • Pokojový režim
  • Nepreťažovať dolné končatiny
  • Pravidelný strečing
  • Odstránenie vyvolávajúcich príčin bolestí

 

Bolesti kolena môžu spôsobovať aj iné časti tela

Čo sa nôh týka, na bolesti kolena môže mať vplyv aj nestabilita v členku, nedostatočná aktivita plôšky, a zlý nášľap. Ďalšou oblasťou je aj bedro, teda nestabilita bedrového kĺbu, pri ktorom dochádza k nerovnomernému preťažovaniu svalov na laterálnej strane stehna. V oblasti trupu môže ťažkosti spôsobovať asymetria panvy, oslabený hlboký stabilizačný systém, kompenzácia nerovnakej dĺžky končatín.

 

Ako predísť problémom s bolesťou kolena pri behu a po ňom?

Určite je dobré si nechať skontrolovať svoj bežecký štýl odborníkom, aby ste sa týmto problémom mohli vyhnúť. Dôležitá je určite aj správne zvolená obuv, ktorá sa najčastejšie určuje podľa terénu, v ktorom bežíte, ďalej by mala zodpovedať práve vášmu štýlu behu a predovšetkým by mala korigovať drobné odchýlky v nášľape a došliapnutí. Pri posilňovaní sa odporúča dodržiavať tréningové plány, aby nedošlo k dysbalanciám medzi hornou a dolnou polovicou tela. A v neposlednom rade je potrebný dostatok kvalitných živín a regenerácie.